Ville utrede konsekvensene av køkaos – ble nedstemt