• Randesund planteskole ligger sentralt plassert ved Håneskrysset (i bakgrunnen). Bragdø-familien mener tomta nå egner seg bedre for boliger og noe næring, enn hagesenter. FOTO: Kristin Ellefsen

Gartner planter nytt boligfelt

Gartner Morten Bragdø og familien vil avvikle dagens hagesenter ved Håneskrysset, bygge boliger på tomta og heller satse på netthandel.