• Ivar Skreå, overbefal ved Sirdal brann og redning er mest redd for at vinden skal ta tak i gamle glør - slik at det begynner å brenne igjen. FOTO: Tommy Ellingsen

Brannen i Sirdal - kontroll og etterslukning

Lørdag morgen opplyser vakthavende ved Rogaland brann og redning om at de ikke har mottatt oppdateringer om brannen i Sirdal, og tar dette som et godt tegn.