• 18. februar 2016 var Birkenes-ordfører Anders Christiansen og Lillesand-ordfører Arne Thomassen med på avtalen om K5. Nå kan det være de deler ei hel kake bare de to heller. FOTO: Bjelland, Kjartan

Er Lillesand + Birkenes = sant likevel?

Arne Thomassen i Lillesand blåser nytt liv i debatten om kommunesammenslåing. Lillesand og Birkenes kan bli en kommune fra 2020.