• Eivind Eliassen er godt fornøyd med at flere bussholdeplasser nå er bedre tilrettelagt. Mandag ga Kleppa midler til flere bussholdeplasser. Rundt de to ser vi: Fylkesvaraordfører Thore Westermoen (KrF); Vidar Ose, fylkeskommunen, Kjell Inge Davik, Statens vegvesen, Grete Kvelland Skaara (KrF), Kristiansand kommune, Johan Mjaaland, Statens vegvesen og Per Kjelsås, Statens vegvesen. FOTO: Kjartan Bjelland

Kleppa delte ut millioner

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa var i dag i Kristiansand og delte ut 4,7 millioner til mer tilgjengelige bussholdeplasser.