Politiet foreslår tiltale

Politiet foreslår at tre personer tiltaltes etter at Asbjørn Hovet hoppet på Otra og druknet natt til 26. juli i fjor. Statsadvokatene skal ta endelig standpunkt til påtalespørsmålet.