• Underskrifter: Høyres gruppeleder Hans Otto Lund mottok 200 underskrifter fra aksjonsgruppen for å bevare Nøtteliten barnehage da han ankom Høyres gruppemøte mandag kveld. Her sammen med Tonje Kristine Åsland i aksjonsgruppen FOTO: Jon Anders Skau

Ingen nåde for Nøtteliten barnehage

Høyres gruppeleder, Hans Otto Lund, snur ikke selv om 2000 av 4000 innbyggere i Hånes har skrevet under på et opprop om å få beholde Nøtteliten barnehage.