- Dårligere vedlikehold

Flertallets budsjett vil føre til dårligere vedlikehold av kommunale bygg, når teknisk sektor må kutte med ytterligere 500.000 kroner.