- Jeg tror ikke folk skjønner hvor stort det er

Et større skip har aldri driftsjef Thomas Granfeldt jr. i Kristiansand havn hatt til kai.