• SAMLET FRONT: Einar Halvorsen (nærmest), Peter Gitmark, Arvid Grundekjøn og Svein Harberg mener alle at en utbedring av Gartnerløkka er et nasjonalt ansvar. De fire Høyre-politikerne jobber nå for det trafikktunge krysset rykker frem i køen av nye veiprosjekter. FOTO: Jon Anders Skau

Arendalsordfører kjemper for Gartnerløkka

Arendals ordfører Einar Halvorsen (H) vil fremskynde byggingen av nytt kryss på Gartnerløkka i Kristiansand. Han mener det angår hele landsdelen.