• BYGGEPLASS: Den nye Øvrebøhallen skal stå ferdig 20. september. Hele gjenoppbyggingsprosjektet har en budsjettramme på 50 millioner, men Vennesla kommune er avhengig av statlig støtte for å få den helt ferdig. FOTO: Henrik Ihme

10 mill. dyrere enn forsikringen

For å fullfinansiere nye Øvrebøhallen trenger Vennesla kommune pengestøtte i form av spillemidler. Men fylkeskommunen sier nei.