• Africa Mercy er verdens største privateide sykehusskip. Mercy Ships tilbyr operasjoner til pasienter i afrikanske land, og søkte Norad om støtte til et prosjekt i Togo. Norad har avvist søknaden. FOTO: PRESSEFOTO

Norad avviser Mercy Ships

Norad mener Mercy Ships Norge mangler kompetanse og fremstår som en ren innsamlingsorganisasjon. Dermed fikk organisasjonen blankt avslag på sin pengesøknad.