• TRAKK SEG: Hans Otto Lund har jobbet for å få til en integrasjon mellom de to reiselivsselskapene Visit Kristiansand og Visit Sørlandet. Men han mener han ikke har den nødvendige støtten i verken administrasjon eller resten av styret. Derfor trakk han seg fra jobben onsdag ettermiddag. FOTO: Reidar Kollstad

Trekker seg etter reiselivsstrid

Hans Otto Lund har ikke lenger tillit til Kristiansands reiselivsdirektør Jahn Olav Marum og trekker seg som styreleder i Visit Kristiansand.