- Nok ubekvemarbeidstid

SVs Harald Hageland er enig med Irene Solli i KrF at det er arbeidslivet som må tilpasse seg, ikke familiene.