Innspurt for Norges største vannkjølingsanlegg

Vann fra 150 meters dyp skal brukes til å avkjøle forretningsbygg i Kristiansand. Anlegget blir landets største i sitt slag.