• TALL: Politimester Kirsten Lindeberg presenterte i dag tallene for 2009. Her avbildet under presentasjonen i fjor. FOTO: Arkivfoto

Svak økning i antall forbrytelser

Det var en svak økning i tallet på forbrytelser i Agder politidistrikt fra 2008 til 2009. Tallet på grove narkotikasaker økte relativt sterkt.