• FOTO: Carl Erik Kilander

Stort funn av oljesøl ved Vårøy

Statens Naturoppsyn oppdaget i dag et svært oljepåslag etter Godafoss-havariet på Sørlandet.