Røde Kors og Domkirken holder åpent

I Kristiansand kan de som har behov for det oppsøke både Røde Kors og Kristiansand Domkirke i dag.