Seks siktet etter amfetaminbeslag

Seks personer med tilknytning til Søgne og Songdalen er siktet etter et større amfetaminbeslag for noen uker siden. To har sittet varetektsfengslet.