Kontantstøtten koster 2,5 mill. kroner

Søgne kommune har regnet ut at kontantstøtten for to-åringer, som innføres fra august, kan få en prislapp på 2,5 millioner kroner.