• NY MERKING: Slik blir oppmerkingen i rundkjøringen i Auglandsbukta. Det legges piler og ledelinjer inn i rundkjøringen. FOTO: Statens vegvesen

Merker om i Auglandsbukta etter klage fra bilistene

Statens vegvesen merker om rundkjøringen i Auglandsbukta på grunn av forvirrende kjøremønster.