Måtte ta seg av fulle, kalde menn

Les politiloggen fra natt til fredag.