- Vekst i flytrafikken uakseptabelt

Det er uakseptabelt å legge til rette for en vekst i flytrafikken, slik Avinor ønsker gjennom forslaget til Nasjonal transportplan, mener Norges Naturvernforbund.