• Foto: Christina Torsøe

Sommerjobber med kontraster

Karina (19) sitter inne i en mørk bu og tar imot penger hele sommeren, mens Hanne Cathrine (19) er ute og luker i bed. Vi har truffet fire ungdommer som er på jobb i ferien.