Båt kjørte 20 meter opp på land

En båt havnet langt opp på land etter et båtuhell utenfør Lyngør i dag tidlig.