• FOTO: Vegard Nekstad

Storutrykning til ingenting

Melding om at dekktjuver var på ferde førte til storutrykning. Uten grunn.