• SMAL: Kuliaveien fra transportsentralen ned mot riksvei 9 har ventet på gang- og sykkelsti siden 1996. FOTO: Håvard Bjørnevik

Grunneierne stiller veiultimatum

For å fremtvinge det de mener er livsviktige sikkerhetstiltak vil grunneiere langs Kuliaveien nekte å selge tomt før kravene deres er innfridd.