• FÆRRE STRYK: Kun 7,7 prosent av alle studentene som avla eksamen ved HiA i 2006, strøk. FOTO: Scanpix

Færre studenter stryker ved HiA

Stadig færre studenter stryker ved eksamen på HiA. Antall stryk ved skolen var i 2006 det laveste på fem år.