• FOTO: Jon Anders Skau

Passasjerboom på bussen

Bompengesjokket har økt antallet busspassasjerer i Kristiansand markant.