Helga Rosenberg selger i alle fall mer kaffe latte etter at Post— og teletilsynet etablerte seg i Lillesand.- Vi kjenner dem igjen på id-kortene. De vil ha latten i hånden, åpenbart en oslovane de nødig vil gi glipp på, sier innehaveren på Geheb konditori.- Eller skyldes det kanskje at vi har en bedre kaffemaskin enn de har borte i kantinen på PT-kontoret, smiler hun. De næringsdrivende i Lillesand fryder seg over økt handel og flere folk i byen, selv om ringvirkningene ikke er oppsiktivekkende store. - Vi har fått en del nye kunder. Selv om mange PT-ansatte bor i Grimstad og Kristiansand, kommer de til oss for å stelle håret, sier frisør Mette Langemyr fornøyd.Hotelleier Wolfgang Töpfer har også merket at tilsynet har etablert seg til byen. Hotellet var i dialog med PT i forkant av etableringen. - Vi var ikke forespeilet veldig mange overnattinger per uke.I starten foregikk de fleste møtene dessuten i Oslo av hensyn til pendlerne. Men vi venter økt belegg fra PT i tiden som kommer, sier Tõpfer.Nylig inntok tilsynet hele hotell med middag og overnatting til sine gjester.Det hører for øvrig med til unntaktet. Hotellet har 25 senger og det er ofte for lite for PT, som av den grunn legger mange av sine arrangementer til Kristiansand.