• KRAFTVERK: Dette er Nomeland kraftstasjon, Agder Energis eldste kraftstasjon. Kraftstasjonen på Nomeland er ikke en av de som skal gjennmgå oppgraderinger i denne omgang. FOTO: Arkivfoto

Agder Energi øker produksjonen

Oppgradering av Agder Energis kraftverk på Bjelland og Håverstad vil gi energi til rundt 550 eneboliger.