- Jeg skjønner ikke at folk tør

— Menn gambler med helsen når de kjøper illegale Viagra-piller, sier Viagra-distributør Torstein Eiken og får støtte av kontorsjefen ved Kristiansand regiontollsted.