• KULTURFORKJEMMER: Jørgen Skauge mener en stemme til Sosialistisk Venstreparti er en stemme til gode vilkår for kulturelt arbeid. FOTO: Jon Anders Møllen

- Det ble en stemme til han Alf

For bookingkløpper Jørgen Skauge er det viktigst at Jens & co. fortsetter etter valget. Men kommer Alf Holmelid på tinget blir det perfekt.