Trafikkulykke i Vennesla

En bil kjørte inn i en telefonstolpe på veien mellom Stokkeland og Vehus og havnet på taket