• FOTO: Vidar Fløde

Ingen luftfartsskole på Kjevik

Heller ikke i revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen penger på bordet for en luftfartsskole på Kjevik.