• Torstein Øen

Setesdals-bommen dyrest i Norge

For hver krone du betaler i bompenger i RV 9 i Setesdalen, forsvinner nesten halvparten til drift.