Såret av Mike-tegning

— En tegning som stigmatiserer og oppfordrer til splid, mener forstanderen i Muslimsk Union i Agder.