Løs flytebrygge på avveie

Båtfolket advares mot en flytebrygge som har slitt seg i Risør.