• LITE Å ANMERKE: Pål Haddeland fikk kun én anmerkning fra feier Helge Schumacher. FOTO: Vegard Nekstad

Skryt for god brannsikkerhet

Denne uken kontrollerer feiere og brannfolk landet over brannsikkerheten hjemme hos folk. Røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier er blant punktene som sjekkes.