• Løvepasser Michael Jansen har fått god kontakt med de seks løveungene. I morgen slippes løveungene ut. FOTO: Lars Hoen

Løveungene klare for verden

De seks løveungene har utforsket løvehuset. Nå står den store verden utenfor huset for tur.