Forlik om statskirken

Det er enighet på Stortinget om et bredt forlik om forholdet mellom stat og kirke.