Adresse: Furulia 1, 4622 KristiansandYrke: Tidligere disponent i FædrelandsvennenAktuell: 90-årsjubilant i dag,lørdag 12. april.Tidligere disponent i Fædrelandsvennen, Harry B. Johansson er 90 år i dag. Han er født i Austad og vokste opp på Lista. Etter middelskoleeksamen i Farsund, reiste han til Kristiansand hvor han tok handelsgymnasium og forberedte seg på å gjøre en innsats i næringslivet. Han fikk arbeid ved Sørlandets Annonseekspedisjon, hvor han lærte litt om det faget han senere skulle gå inn i. Men så kom krigsutbruddet 9. april 1940. For ikke å bli skrevet ut til arbeid for okkupasjonsmakten, leide han en landhandel i Greipstad og tok fatt på en ny form for tilværelse.I landhandelen møtte han en ung dame som senere ble hans kone og mor til deres tre barn. I 1946 ble han ansatt som disponent i Fædrelandsvennen. Omtrent samtidig fikk avisen ny ansvarlig redaktør, Johs. Seland. Det var to unge menn som kom til å stå i spissen for en avisbedrift som allerede var landsdelens ledende. Opplaget var vel 13.000. Det var altfor lite. Begge kjente distriktet og så for seg en betydelig ekspansjon i løpet av de første ti årene. I begynnelsen av 1950-tallet passerte det notarialbekreftede opplaget 20.000. Disponenten fikk da de nye opplagstallene ble kjent, et telegram fra direktøren for avisbedriftenes landsforening hvor han gratulerte med at «lydmuren» var passert.Johansson var en merkevarebygger. Han ansatte en selger som gikk fra dør til dør i avisens store distrikt og tilbød abonnement. Det ga betydelige resultater. Samtidig arbeidet han for å øke annonsetilgangen. Det var et tett teamarbeid som førte til en opplagsvekst på over 1000 nye abonnenter hvert år. Om det var Seland eller Johansson som lanserte merkevarebegrepet «Avisen for Sørlandet», vet jeg ikke sikkert. Men de var begge opptatt av det, og overbevist at avisen i løpet av få år ville passere 30.000 i opplag.I 1976 ble organisasjonsformen i huset endret. Johansson fikk hovedansvaret for salg og distribusjon, og var aktiv helt til bedriften hadde nådde 40.000 i opplag. Da gikk han over i pensjonistenes rekker. Livet har ikke alltid vært like enkelt for den gode Harry B. Johansson. Mens ekteparet skulle nyte en tilværelse uten tyngende plikter og barna plassert i yrker de gjennom skolegangen hadde kvalifisert seg for, ble fru Haldis Johansson rammet av sykdom og døde. Hennes bortgang gjorde livet vanskelig. Men han ga ikke opp. Han ble medlem av Civitan, og etter hvert president for den lokale forening, og en mann bevegelsen trakk veksler på i hele distriktet. Målet for arbeidet var å gjøre noe for andre, først og fremst de som hadde det vanskelig. Gjennom arbeid og gaver skapte Civitan optimisme, og i tillegg litt fremtidstro. Arbeidet i Civitan har vært en vesentlig del av Harry B. Johanssons tilværelse gjennom de siste 30 årene.Også er det dette med feriestedet på Lisletta og turer i skog og mark og ikke minst bilturer for å søke stadig nye opplevelser. Og selvfølgelig samværet med barn og barnebarn. De kommer alle for å hedre ham på 90-årsdagen. Den takken fortjener han både fra sine nærmeste og alle oss som lærte å sette pris på Harry B. gjennom mange års samarbeid.Jens Vetland