• FOTO: Hans Jakob Brekke (MMS-foto)

Dykkerulykke på Kjevik

En dansk dykker fikk problemer på 30 meters dyp ute ved Kjevik, og er nå brakt til akuttmottaket på Sørlandet Sykehus Kristiansand.