Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen har bedt om at Baneheia-saken sendes til et annet statsadvokatembete. Fredag ble det kjent at Riksadvokaten har bedt statsadvokatene i Oslo overta saken. Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen har bedt om at Baneheia-saken sendes til et annet statsadvokatembete. Fredag ble det kjent at Riksadvokaten har bedt statsadvokatene i Oslo overta saken. Foto: Espen Sand

Stats­advo­katen i Oslo får ansvaret for Baneheia-saken