Statsadvokatene Andreas Schei (t.v.) og Johan Øverberg ved Oslo statsadvokatembeter har tro på at det nye etterforskningen vil gi resultater. Om noen måneder skal de ta stilling til om Viggo Kristiansen bør frifinnes eller tiltales på nytt for drapene i Baneheia. Statsadvokatene Andreas Schei (t.v.) og Johan Øverberg ved Oslo statsadvokatembeter har tro på at det nye etterforskningen vil gi resultater. Om noen måneder skal de ta stilling til om Viggo Kristiansen bør frifinnes eller tiltales på nytt for drapene i Baneheia. Foto: Dan P. Neegaard

– Alle er interessert i en fasit. Det gjelder også oss.