– Bygget er beskrevet som kondemnerbart. Vi har regelmessig lekkasjer gjennom taket på føden

foto