Randi Andersen, leder for kvinneklinikken, og Kåre Danielsen leder for barne- og ungdomsavdelingen hadde begge håpet de ville fått nye lokaler i det nye akuttbygget som skal reises. Nytt bygg for de minste pasientene ligger minst ti år fram i tid. Randi Andersen, leder for kvinneklinikken, og Kåre Danielsen leder for barne- og ungdomsavdelingen hadde begge håpet de ville fått nye lokaler i det nye akuttbygget som skal reises. Nytt bygg for de minste pasientene ligger minst ti år fram i tid. Foto: Kristin Ellefsen

– Bygget er beskrevet som kondemnerbart. Vi har regelmessig lekkasjer gjennom taket på føden