Politiet uten flere tekniske beviser mot Kristiansen