Pasienthotell og lindrende enhet kan bli realisert