Salmonella påvist i hummusprodukter – har blitt solgt i Kristiansand og Arendal