• På denne gården på Foss i Tveit ønsker Cathrine Rasmussen å etablere hestesenter for dressurridning, med ridehall og utendørs ridebane på det som i dag er dyrket mark. Låven skal romme åtte-ti stallplasser.  FOTO: Reidar Kollstad

- Vi må løfte blikket litt

Politikerne landet på å avslå Cathrine Rasmussens søknad om hestesenter i Tveit. Men saken er ikke avgjort.